Václav Hanka, spolunálezce Rukopisu královédvorského