znak města s hlavou královny na svorníku klenby 1486