znak města z roku 1732 v ruce levého anděla na hlavním oltáři